Projekt Women Understanding Women

Cílem mezinárodního projektu Women understanding Women (Ženy naslouchají ženám) je spojit ženy z celé Evropy a poskytnout jim bezpečný a svobodný prostor, ve kterém se podělí o svou kulturu, tradice, hodnoty, touhy i obavy. Projektem chceme podpořit pocit sounáležitosti, který se zmenšuje kvůli jazykovým bariérám a vzdálenosti mezi zeměmi. Zároveň chceme zvýšit možnosti pro volné a otevřené diskuse, zejména kolem otázek, které v některých kulturách stále představují určité tabu či jsou společensky nepřijatelné (potraty, domácí násilí, alkoholismus, manželství stejného pohlaví atd.).

Stále se setkáváme s odlišným pojímáním rovných příležitostí v jednotlivých evropských zemích. Životní styl žen je dán tradicemi, kulturou, historií i očekáváním. Ovlivňuje je chování jiných žen. Ženy chtějí sdílet, vcítit se do životních příběhů přítelkyň, navzájem se učit.

Projektem chceme umožnit ženám rozvíjet své tradice a kulturu, dát jim příležitost podělit se o tradice druhých, možnost sdílet nové myšlenky a pochopit každodenní život žen z celé Evropy. A to bez zastrašování a jakýchkoliv předsudků.

 

Centrum mentoringu spolupracuje na tomto projektu spolu s dalšími 7 institucemi z 6 evropských zemí (Velká Británie, Island, Řecko, Kypr, Itálie, Litva).

                                    

 

Vaše případné otázky zodpovíme na emailu: kyjonkova@centrummentoringu.cz

Oficiální stránky projetu: https://womenunderstandingwomen.wordpress.com/

 

Můžete se k nám připojit i prostřednictvím Facebooku: Women Understanding Women

https://www.facebook.com/pages/Women-Understanding-Women/242180969173645

 

 

Tento projekt je financován s podporou Evropské Komise v rámci programu Celoživotního vzdělávání.