Lidé lidem II

PROJEKT UKONČEN!

 

Cílem projektu je vybavit jeho účastníky, obyvatele venkovských obcí do 2000 obyvatel vědomostmi z oblastí:

1) práce s počítačem

2) práva (nového občanského zákoníku)

3) nakládání s financemi

4) odpovědného spotřebitelského chování

5) a z oblasti podnikání.

Dalším cílem je položit v obcích základ pro to, aby si zde další vzdělávání našlo své stálé místo, a stálé příznivce.

Prostřednictvím PC kurzu v délce 8 čtyřhodinových lekcí se jeho účastníci naučí efektivně využívat počítač; využívat bezplatné počítačové aplikace, vyhledávat informace, komunikovat, nakupovat, využívat internetové bankovnictví apod.

Tím, že je ve výuce přítomen ještě druhý lektor, je zajištěna pomoc těm, kteří nemají v práci s počítačem ještě dostatečnou rutinu.

Na 14 pětihodinových workshopech se účastníci projektu budou vzdělávat v oblasti Práva, Finanční a Spotřebitelské gramotnosti a Podnikání. Témata workshopů jsou pojata velmi prakticky, tak aby informace, které účastníci získají, byly využitelné v praktickém každodenním životě.

V průběhu projektu uspořádáme jednu společnou konferenci - workshop, kde se sejdou účastníci ze čtyř obcí, kde budou probíhat vzdělávací aktivity a případně i dalších obcí v jejich okolí. Připravíme zajímavý program a dáme prostor pro diskuzi  a výměnu zkušeností a názorů. Společný workshop uspořádáme pokud možno v místě, které má vztah k dalšímu vzdělávání a může tudíž účastníkům přinést další podněty a inspiraci do budoucna. 

více informací na www.dalekoodprahy.cz