Tvořím svůj svět

 

Filozofie společnosti:

Soustředíme se na tvorbu nové reality Vašeho života pomocí vzdělávání, které stojí na nových zdravých principech.

Snažíme se, aby lidé, kteří se u nás vzdělávají, zvládali běžný život a sami používali alternativní techniky pro odbourávání stresu. Mentoři jsou lidé, kteří Vás naučí osvojit si tyto alternativní techniky a pomohou Vám je začlenit do Vašeho praktického života.

Naši klienti jsou různého věku, různého vzdělání, manažeři, studenti, žáci, učitelé, děti, všichni, kteří se snaží ve svém životě něco změnit

k lepšímu. Vzděláváme pomocí prožitku, praktického cvičení, nikoliv přednáškami, které jsou u nás výjimkou. Inspirovali jsme se životem.

Používáme nejnovější metody v oblasti vzdělávání dospělých. Přistupujeme ke každému člověku individuálně, abychom mu pomohli lépe se začlenit do harmonického celku. Využíváme těchto metod v systémech a projektech pro školy, firmy a veřejné instituce, které si nás objednávají k účelu ozdravení společnosti a zavádění systémů pro lepší pracovní prostředí.

 

Společnost 21. století si za minulá období vytvořila některé vzory chování, normy, kterých by se nyní ráda zbavila. Zajeté koleje a dobíhající čas akce-reakce běžnému člověku zabraňuje některé věci pochytit, pochopit, naučit se a posléze implementovat do svého každodenního života. Bez toho, aniž bychom měnili sebe sama, se společnost velmi těžko změní. Centrum mentoringu se tedy soustředí především na člověka, který mění společnost právě změnou sama sebe, svého myšlení, postojů a zdraví. Využíváme metodiky přicházející z celého světa, inspirují nás metody z různých starých kultur, některé nové vzdělávací metody. Zajímají nás lidé. Věříme, že není univerzální metoda vedoucí ke štěstí, a že si každý klient najde metodu, která je mu nejpřirozenější. Přinášíme rovněž dialog se zajímavými lidmi, které jsme potkali na naší cestě za životem.